Przepisy drogowe

Najważniejsze przepisy drogowe w Polsce. 

  1.  W Polsce obowiązuje ruch prawostronny.
  2. Dopuszczalne prędkości: 50km/h w terenie zabudowanym w godzinach od 5:00 do 23:00, natomiast 60 km/h w godzinach 23:00 do 5:00; 90 km/h poza terenem zabudowanym; 110 km/h na drogach szybkiego ruchu oraz 130 km/h na autostradach.
  3. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi: 0,2 promila.
  4. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.
  5. Zagraniczne lub międzynarodowe prawo jazdy jest ważne na terytorium Polski przez sześć miesięcy od daty przekroczenia granicy. Po upływie tego czasu należy przystąpić do egzaminu państwowego (zakłada się znajomość języka polskiego).
  6. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zapinania pasów zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Korzystanie z telefonu komórkowego trzymanego w ręku podczas jazdy jest zabronione.
  7. Dzieci do 12 roku życia powinny podróżować w specjalnie do tego przeznaczonym foteliku umieszczonym na tylnym siedzeniu.
  8. W wyposażeniu każdego samochodu muszą się znajdować: gaśnica, apteczka pierwszej pomocy oraz trójkąt ostrzegawczy.